Programování robotů pro děti 2/Robotern programmieren für Kinder 2

Galerie

Pojďte si vyzkoušet programování robotů Micro:Bit a Codey Rockey spolu s německými kamarády. Naučíte se u toho několik německých slovíček.

Máme připraveno i několik jazykových a seznamovacích aktivit pro rodiče.

Cena: 150 Kč/ dítě

/

Komm und versuche die Programmierung von Micro:Bit und Codey Rockey-Robotern mit den tschechischen Freunden. Du wirst dabei ein paar tschechische Wörter lernen.

Wir haben auch einige Sprach- und Kennenlernaktivitäten für die Eltern vorbereitet.

Preis: 6,50 € / Kind

Délka akce: 240 minut
Rok výroby: 2023

Informace o akci a jejím konání